حفاظ لیلیوم یکی از زیباترین حفاظ ها نسبت به سایر حفاظ هاست.

(حفاظ شاخ گوزنی) در طراحیاین حفاظ از گل زیبای لیلیوم ایده گرفته شده است.

علت این نامگذاری این است که در باغ های گل لیلیوم به هیچ عنوان وارد شدن راحت نمی باشد.

زاویه شاخک های این حفاظ طوری طراحی شده اند که به هیچ وجه جایی برای قرار دادن دست و پا برای بالا رفتن از دیوار را نمی دهد.

نرده روی دیوار را میتوان در رنگ های مختلف بسته به سلیقه مشتریان طراحی کرد .

ظاهر زیبایی دارد که همین عامل می تواند دلیل برتری آن نسبت به حفاظ شاخ گوزنی باشد.

(شاخه ها از مرکز گسترش می یابند) قابلیت ساخت بهتر و در نتیجه ی آن امنیت بیشتری نیز دارا می باشد

.این حفاظ نیز مانند حفاظ بوته ای و حفاظ شاخ گوزنی به دلیل جنس فلزی خود دارای عمری طولانی هستند.

همچنین نا منظم بودن حفاظ لیلیوم از نظر هندسی نیز باعث بیشتر شدن ضریب امنیت آن می شود.

استحکام و امنیت حفاظ لیلیوم بسیار بالاست و برای آزمایش آن، در صورتی که این حصارها را بر روی زمین قرار دهید می بینید که امکان عبور ازبین و روی آن ها وجود ندارد.